Tokay Design by Emma-Kara

Färgsättning och ljusdesign

Blå natten 2019

Ännu en vår med Blå natten. Projektledning och en del egen ljussättning som synes nedan. Temat för året var “Under konstruktion” där vi lyfte konstruktionsdetaljer i området. Alla foton av Otto Vilhelmsson.
Årets ljussättningsteam: Nikita Johansson, Otto Vilhelmsson & Emma-Kara Nilsson.

Bron

Torget

VillanPortarna

Under-konstruktionProjektion på temat “Under kosntruktion”

NödutgångPlintarHarenNybygget
Kraftstadens nybygge här i ljus under konstruktion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: