Tokay Design by Emma-Kara

Färgsättning och ljusdesign

Kärlekens stig

BLÅ NATTEN

Kärlekens stig
Kärlekens stig är belägen längs med Göta älv, strax nedanför Trollhättans kraftstationer, den är 1,1 km lång och består av varierande natur, tallskog, granskog och lövskog. En del riktigt gamla ekar finns längs med stigen och ett stort stenblock, “jättekast”, har strandat på en klipphäll och kluvits itu. Stigen är idag inte alls upplyst.

Uppdraget
I uppdraget låg att belysa stigen under dygnets mörka timmar en vecka i slutet av april 2016. Stigen skulle vara belyst så att promenerande familjer, flanörer och joggare hittar den under de mörka timmarna. Stigen skulle också vara belyst så att ljuset gav ett mervärde till upplevelsen av stigen och dess absoluta kringmiljö.

Kulturmiljön
Miljön ger ofta ett tydligt intryck vilket kan ge den konstnärliga processen en särskild riktning. Vid tidigare tillfällen har vi i Trollhättan jobbat i en miljö med tydliga spår av industri, vattenkraft och slussar för passage. Även om spår av denna miljö finns längs Kärlekens stig så närmade vi oss här en miljö som inte bar lika tydliga industirella och kulturella spår, därför närmade vi oss miljön på ett nytt sätt och med nya grepp. Kärlekens stig innebar en ny estetisk utmaning.

Konsten som inspirationskälla
För att göra promenaden intressant och varierande valde vi att fokusera på områdets skiftande karaktär, dess naturtyper/biotoper. Vi valde ut sex platser, någorlunda jämnt fördelade över sträckan, varje plats blev en zon med unikt ljus för just den platsen, med inspiration från en konstnär.

NÅGRA EXEMPEL

Starten
Yayoi Kusama har gjort ett verk som heter Love is calling, vi tyckte det passade bra som inspirationskälla till starten av Kärlekens stig och strävade efter att fånga upp styrkan och variationen i Kusamas färgstarka skulpturer.

Starten_tallar
Tallar i starten av Kärlekens stig.

Starten_björken
En björk precis vid starten av Kärlekens stig.

IMG_2821
Inspirationsbild: Love is calling av Yayoi Kusama.

Granskogen
En abstrakt målning av Victor Vasarely, som närmar sig optisk illusion, gav oss idén att ljussätta granstammarna med rött ljus på ena sidan stammen och blått ljus på den andra sidan. Stammarna lystes upp av blått ljus när man kom gåendes från starten, vände man sig om efter granskogen var den röd. Ett lyckat försök att skapa en optisk effekt.

Granar
Granstammar belysta med blått, den röda sidan av stammen syns inte från detta hållet men den röda färgen reflekteras i grenarna.

viktor vasarely_Cheyt-rond-va_2
Inspirationsbild: Cheyt-rond-va av Victor Vasarely.

Tallslänten
Jan Lööf är från Trollhättan och kändes som ett självklart val som inspiration i arbetet med Kärlekens stig. I en nyutkommen biografi om Jan Lööf berättas att han är försiktig med färger och att Lööf använder mycket brunt och dämpade kulörer, men här har fyrvaktaren fått en blå plats i månskenet. Vi valde att fånga upp de många bruna toner som återfinns i Jan Lööfs bilder, marken färgade vi in i en mörk blå med dragning åt det gröna.

Tallar-underifrån Tallar
Tallslänten med bruna stammar. Marken är infärgad i blått ljus vilket inte syns i bild.

lila ön
Inspirationsbild: Fyrvaktaren av Jan Lööf

Kommentar

Detta var tre exempel från Kärlekens stig. Det har varit fantastiskt spännande och utvecklande att arbeta på det här sättet med konstverk som förebild och inspirationskälla.

Hela projektet har varit ett samarbete mellan mig och Otto Vilhelmsson, där vi bollat idéer och arbetat fram den faktiska ljussättningen tillsammans.

Alla fotografier av ljuset på Kärlekens stig är tagna av Otto Vilhelmsson.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 9, 2016 by in Ljus, Uncategorized and tagged , , , , , , .
%d bloggers like this: