Tokay Design by Emma-Kara

Färgsättning och ljusdesign

Examensprojekt

Inom ramen för kursen: Perception, färg, ljus och rum (10hp) på Konstfack gjorde jag en praktisk undersökning som examensprojekt.

I detta undersökande projekt ljussatte jag en modell av en robot, gasklockan, Skansen kronan och Poseidon, alla kända objekt i Göteborg. Syftet med arbetet var att undersöka begreppen ljussättning, ljusdesign och ljuskonst i ett försök att förstå dess betydelse och att öppna upp för diskussion.Examen_ljussättning

Förslag på ljussättning av de fyra objekten. Foto Otto Vilhelmsson och Emma-Kara

Ljussättning
Ordens betydelse
Ljussättning används inom teater, film, TV och andra framträdanden, alltså inte inom arkitektur eller offentliga miljöer.

Att sätta ihop, koppla samman, arrangera och ordna, ”ställa in” jag tänker främst på värden, fokus och riktningar, man ställer in lamporna så de skall passa ens syften.

Uttrycket att sätta något, handlar också om att ”få till det” när det väl gäller. Något som ofta gäller just teatersammanhang. Uttryck som ”vi satte det!” är vanligt eller att ”sätter upp” en pjäs.

Jag tolkar det som att sättning är en praktisk handling. Det krävs ett praktiskt kunnande och man utför själva handlingen. För att kunna göra alla de ljussättningar som jag gjort nu krävs en stor skicklighet, inte bara idémässigt utan också i det praktiska arbetet. På så sätt menar jag att jag är en ljussättare. Du måste ha kunskapen för att ens kunna diskutera och problematisera detta.

Diskussion med kollegor och kursare
Utifrån diskussioner vi haft så är ljussättning det stora kunnandet. Detta stämmer väl överens med det som står i SAOB. I boken, Teaterljus, är det också begreppet ljussättning som används. Vad jag förstår vad det det ledande ordet inomteatern. (Inom film kan det finnsas andra begrepp, elektriker eller filmaren/fotografen, som satte ljus. JGa vill inte ge mig in i den diskussionen då jag inte har tillräckligt på fötterna, men jag tolkar det som att elektrikern är ljussättaren och fotografen/filmaren skulle kunna vara ljusdesignern; den ena har en idé som den andre förverkligar).

Skärmdumpen
I skärmdumpen från Google ser man att ljussättning associeras med ett tekniskt kunnande. Flera bilder visar vinklar, grader och ljusstyrkor. Ljuskällor och armaturer. Verktygen som ljussättaren använder. Här finns bilder av ljussatta miljöer och objekt. Ljussättaren framhåller och förstärker en redan befintliga miljöer och objekt.

Praktiska försök
I arbetet några ljussättningarna har jag försökt att lyfta själva objektet utan att tillföra något eget. Att t ex Poseidon, eller hans Faun och enhörning, får ett ljus som lyfter fram skulpturerna utan att man tänker på själva ljuset. Här är skulpturen i fokus, se bild XX.

Gasklockans ljus, när det är som mest neutralt lyfter fram byggnaden. Kanske man hade kunnat jobba mer med färgerna för att få den bruna fasaden att lysa brunt utan att bli grå.  Det krävs tid för att testa sig fram till detta. Filtervalet blir viktigt! Examen_ljusdesign

Förslag på ljusdesign av de fyra objekten. Foto Otto Vilhelmsson och Emma-Kara

Ljusdesign
Ordens betydelse
Ljusdesign kan delas upp i tre huvudområden, scenkonst, film och arkitektur. Inom scenkonst kan man syssla med till exempel teater, dans, konserter mm. Inom film ryms allt som ska dokumenteras med en kamera, stillbilder eller rörliga bilder. Och den sista kategorin delas upp i bl.a trädgård, butik, kontor mm.

En designer formger utan att behöva kunna utföra det i praktiken. De funderar ut ett resultat, hur produkten eller ljussättning skall se ut men behöver inte nödvändigtvis kunna utföra det i praktiken, säga vilka lampor det skall vara och var de skall sitta.

Skärmdumpen
Inom arkitekturen kan det behövas någon som gör ljusinstallationer som är en del av arkitekturen. En vägg som är tänkt att lysa, eller ett arkitektoniskt element som skall förstärkas med en färg. Här kommer designern in. Detta kan vi se på skärmdumparna från Google. Att ljusdesignern har många egna element som de ljussatt, en bardisk som lyser, en rund bänk som ser ut att sväva, en vägg vars ljus speglar sig i en damm osv. Detta ser jag är designerns verk.

Diskussion med kollegor och kursare
Ljusdesign som begrepp dök upp på 90-talet. ”Det känns väldigt 90” sa Peter Schough, tidigare medarbetare på AVAB, nu på Intersonic, sa till mig häromdagen.

Det har gått inflation i begreppet design. Det startas designutbildningar över hela landet. Alla vill bli designers. Det är fräckt helt enkelt.

Själv ville jag förena mina erfarenheterfrån Universeum och min ljusbakgrund i en masterkurs på HDK. Kravet var att jag hade treårig designutbildning eller motsvarande erfarenhet som designer. Masterprogrammet hette: ”Child culture design”. För att kunna tillgodoräkna mig alla år som ljussättare fick jag börja kalla mig designer, ljusdesigner. Ordet kom till mig men det är inte med det jag identifierar mig.

Praktiska försök
Skansen kronan i rött ljus! Skulle kunna vara en idé av en designer. Att vi i jultider eller på Alla hjärtans dag färgar in den röd. En designer har tänkt till, och det blir uppseendeväckande. Skansen kronan syns och kan bli en snackis.

Poseidon i sitt gröna och vita underljus kommer inte till sin rätt. Även detta skulle kunna vara en kul grej om man finner ett syfte bakom. Men att ha det som en permanent ljussättning håller inte. Poseidons egna karaktär och vackra bronsfärg försvinner helt. Ljusdesign i all ära men det är inte bra.

Gasklockan skulle mycket väl kunna ha ljus i olika färger, den skulle kunna skifta i olika bruna och orange färger. En ljusdesigner skulle kunna fundera ut och projektera detta.

 

Examen_ljuskonst

Förslag på ljuskonst med de fyra objekten. Foto Otto Vilhelmsson och Emma-Kara

Ljuskonst
Ordens betydelse
Ett yrke som fordrar särskilda insikter och färdigheter i fråga om utövande av något praktiskt, tillsammans med konstnärlig begåvning.

Jag tolkar det som att konst kan vara flera saker men framförallt en skicklighet, förmåga och klokhet, i synnerhet när det gäller teknisk och konstnärlig skicklighet, oftast tillsammans med praktisk handling.

En konstnär jobbar med sin konst. Vill väcka en tanke eller en känsla. En konstnär massproducerar inte sina verk, då blir det något annat. Massproduktion är det designers som arbetar med. En konstnär gör unika verk. På så sätt kan man säga att arbetet med dessa byggnader och gobos är en konstnärs verk, det väcker en tanke och nyfikenhet, det vill förmedla ett budskap och det är inte massproducerat. Varje bild är unik. Här har vi stor skillnad på att projicera med en projektor kopplat till datorn, du kan ändra och ändra om din bild hur du vill. En gobo är dyr, den måste beställas och den blir på det sättet unik.

Praktiska försök
Skansen kronan, röd med en projicerad kanon. Detta skulle kunna vara verk av en ljuskonstnär. Skicklighet krävs men också klokhet. Vad är lämpligt och vad kan uppmärksamma folk på en viss företeelse, vad kan väcka intresse för en viss fråga eller fenomen? Ljuskonstnären har fria händer, de är inte bundna av lagar ock måsten och förutfattade meningar om hur man skall göra. Friheten är enorm.

Poseidons Faun och enhörning med röd gobo. Här lyfts den lustfyllda skulpturen fram, Faunen med sin bakdel i vädret, längtande och trängtande efter att få leva ut sina lustar, inlindad i rött ljus som silas genom exotiska palmblad. Detta skulle kunna vara en konstnärs verk. Poseidons Faun och enhörning tolkas av och används för konstnärens egna syften och idéer. Skulpturen blir inte egen utan konkurrens. Konstnären har tillfört något ytterligare. Vilket kan vara okej om det ses som en installation eller tillfällig utställning eller tolkning av verket. Men att låta detta vara en bestående ljussättning känns inte rätt. Milles utformning och dess uttryck hamnar på irrvägar.

Projektionen på gasklockan kan vara en konstnärs verk. Konstverket kräver skicklighet och särskilda insikter tillsammans med en praktisk färdighet. Att välja att projicera lyftkranen på gasklockan kan se som en politisk aktion. En handling för att väcka uppmärksamheten till vårt gamla Göteborg med sin tradition av att vara en arbetarstad och hamnstad.

Avslutande diskussion i min uppsats
De objekt som är belysta med gobo väcker tanke och nyfikenhet. På så sätt kan man säga att de är konst. Men inte per automatik. Den röda gobon på Poseidons Faun och enhörning lyfter inte fram skulpturen, men har heller inget egenvärde, det blir således inte konst. Den tar udden av hela skulpturen, det blir bara dåligt. Skulle kunna vara en god tanke från en designer eller en konstnär, men konst? Jag är tveksam.

Gösta kom in på det som jag själv tänkt, att om man förhöjer skulpturen och tar fram dess inneboende värde då är det ljussättaren, men om man använder den för att få fram sitt eget syfte då kan det vara designern eller för att berätta något ytterligare med hjälp av skulpturen, då är det konst.

Slutsats
Vi har nu tre på olika sätt belysta objekt. De har mycket olika karaktär och ljuset har påverkat objekten mycket.

Vi har också en diskussion från skolan om begreppen.

Vi har också gått igenom de olika begreppen.

 

//Emma-Kara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 8, 2015 by in Home, Ljus, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , .
%d bloggers like this: